Odvoz a likvidace suti Praha

Pro odvoz a likvidaci suti přistavíme kontejnery, cena se liší podle druhu odpadu. Pro vaši představu věnujte pozornost informacím níže.  

Kontejnery pro likvidaci a odvozu suti a dalšího odpadu přistavujeme po celé Praze a okolí.

Kontejnery, které máme k dispozici

 • kontejner 3,5 m3 (délka: 3,8 m, šířka: 2,07 m, výška: 0,6 m)
 • kontejner 4 m3 – chodníkový
 • kontejner 6 m3 (délka: 3,8 m, šířka: 2,07 m, výška: 0,98 m)
 • kontejner 11 m3 (délka: 3,8 m, šířka: 2,07 m, výška: 2,07 m)

Ceník odpady pro Prahu (bez DPH 21%)

STAVEBNÍ SUŤ 

3 m3 Cena: 2 990 Kč

Stavební suť je odpad, který vznikl při stavební a demoliční činnosti.

Do likvidace a odvoz suti patří:

 • cihly, obklady, dlaždice, keramika, tvárnice, omítky, střešní krytiny (kromě ethernitu - obsahuje azbest), cement, zdivo

Nepatří sem:

 • sádrokarton, beton, plasty, nebezpečné odpady, papír, izolační materiály, kovy, dřevo, okenní rámy, oleje, plechovky, dráty, kabely, eternit, azbest, elektrospotřebiče

SÁDROKARTON A ITONG

3 m3 Cena: 2 990 Kč
6 m3 Cena: 3 500 Kč

AROMOVANÉ BETONY V KUSOVITOSTI do 50 cm (čistý beton bez příměsi) 

3 m3 Cena: 2 500 Kč

ZEMINA 

3 m3 Cena: 2 700 Kč

Zemina vzniká při vykonávání zemních prací, je to nekontaminovaný materiál.

Patří sem:

 • čistá zemina, hlína, písek, štěrk, jíl, kamení, …

Nepatří sem:

 • plasty, sádrokarton, asfalt, dřevo, nebezpečné odpady, bioodpady, stavební suť, IPA a ostatní odpady

LEHKÉ ODPADY BEZ SUTI

3 m3 Cena: 3 300 Kč
6 m3 Cena: 5 000 Kč
9 m3  Cena: 6 400 Kč

Patří sem:

 • nábytek, koberce, lina, igelity, plasty, dřevo, železo, textil, okna, matrace, lyže, umyvadla, …

Nepatří sem:

 • zemina, stavební odpad, elektro (například: sporáky, staré TV, notebooky, bojlery, ...), nebezpečné odpady (například: chemikálie a jejich obaly, barvy, zářivky, IPA, eternit, ...), sádrokarton (přehlédneme do 3%)

Za příplatek:

lednice: 250 Kč, pneumatika malá: 50 Kč, pneumatika velká: 100 Kč

ČISTÉ DŘEVO

3 m3 Cena: 2 700 Kč
6 m3 Cena: 3 300 Kč
9 m3  Cena: 4 000 Kč

Patří sem:

 • prkna, trámy, kmeny, dřevotřískové desky, okenní rámy bez skla, fošny, střešní konstrukce, palety, dřevěné obaly, odřezky, …

Nepatří sem:

 • dřevo, které je znečištěné nebezpečnými látkami, nábytek s povrchovou úpravou

V případě zájmu o odvoz a likvidaci suti v Praze a okolí nás kontaktujte na telefonu: +420 602 313 964, e-mailu: uhrnyn@centrum.cz neob přes náš webový formluář: